ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") Merkez Mahallesi Yüksek Sokak No:3 Bereç/Gaziosmanpaşa/İSTANBUL  adresinde mukim ALİBABA GIDA PAZARLAMA EKREM KÜÇÜKARABACI (Bundan böyle “Alibaba Gıda Pazarlama” olarak anılacaktır) ile Üye (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin ALİBABA GIDA PAZARLAMA EKREM KÜÇÜKARABACI’nın  Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
 2. Üye, “www.alibabagida.com” internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Alibaba Gıda Pazarlama ‘nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 3. Üye, Alibaba Gıda Pazarlama tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Alibaba Gıda Pazarlama ‘ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Alibaba Gıda Pazarlama ‘nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 4. Üye “www.alibabagida.com” internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 5. Üye, “www.alibabagida.com” internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 6. “www.alibabagida.com” internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Alibaba Gıda Pazarlama ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Alibaba Gıda Pazarlama üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. Alibaba Gıda Pazarlama, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, “www.alibabagida.com” internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Alibaba Gıda Pazarlama tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Alibaba Gıda Pazarlama bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Alibaba Gıda Pazarlama üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 10. Alibaba Gıda Pazarlama her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Alibaba Gıda Pazarlama hiçbir sorumluluğu yoktur.
 11. “www.alibabagida.com” internet sitesi yazılım ve tasarımı Alibaba Gıda Pazarlama mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 12. Alibaba Gıda Pazarlama tarafından “www.alibabagida.com” internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Alibaba Gıda Pazarlama, İnternet Sitesi Gizlilik Politikası, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ve Çerez ("Cookie") Politikalarında ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
 13. Alibaba Gıda Pazarlama kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Alibaba Gıda Pazarlama, üyenin “www.alibabagida.com” internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 14. Alibaba Gıda Pazarlama üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Alibaba Gıda Pazarlama tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Alibaba Gıda Pazarlama üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Alibaba Gıda Pazarlama tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Alibaba Gıda Pazarlama ile paylaşılmasına, Alibaba Gıda Pazarlama tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Alibaba Gıda Pazarlama kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Alibaba Gıda Pazarlama sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.
 15. Alibaba Gıda Pazarlama, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Alibaba Gıda Pazarlama tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Alibaba Gıda Pazarlama ve Alibaba Gıda Pazarlama web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 16. Alibaba Gıda Pazarlama web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Alibaba Gıda Pazarlama web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 17. Alibaba Gıda Pazarlama, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Alibaba Gıda Pazarlama web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 18. Alibaba Gıda Pazarlama, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 19. Taraflar, Alibaba Gıda Pazarlama ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 20. Alibaba Gıda Pazarlama, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “HESABIM” bölümündeki “Hesap Ayarlarım” kısmından “Üyelik Bilgilerim” sekmesinden mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

Alibaba Gıda Pazarlama markası ve logosu, ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Tuğba Kuruyemiş tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Alibaba Gıda Pazarlama ‘in mülkiyetindedir. Üye, Alibaba Gıda Pazarlama ‘nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Alibaba Gıda Pazarlama’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Alibaba Gıda Pazarlama Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Alibaba Gıda Pazarlama’nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Alibaba Gıda Pazarlama’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Alibaba Gıda Pazarlama’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4. Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Alibaba Gıda Pazarlama’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Alibaba Gıda Pazarlama’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Alibaba Gıda Pazarlama ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Alibaba Gıda Pazarlama tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Alibaba Gıda Pazarlama üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

ÜYE        

ALİBABA GIDA PAZARLAMA EKREM KÜÇÜKARABACI  

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR